Indica publicitat
Dimecres, 8 de de juny del 2022
CASTELLANO  |  ENGLISH  |  GALEGO  |  FRANÇAIS
tribuna.cat en format PDF
Cerca
Dilluns, 14 de de desembre del 2009 | 14:20
Crònica · Territori

L'Atles del Turisme a Catalunya, un nou instrument per a la planificació turística del país

Catalunya és un país amb un elevadíssim potencial turístic que destaca per la varietat i la diversitat del seu entorn natural i paisatgístic, com també per la seva riquesa monumental, històrica i cultural, sense deixar de banda la gastronomia, i la celebració de grans esdeveniments culturals i esportius.

A més, el turisme és un sector econòmic bàsic per a l'economia catalana, ja que aporta un 11% al producte interior brut (PIB) i dóna feina a més de mig milió de persones.

Tanmateix, el sector turístic a Catalunya s'enfronta actualment a problemes de saturació i d'obsolència del model turístic tradicional, cosa que requereix d'un nou replantejament per a afrontar el futur amb plenes garanties d'èxit. L'Atles del Turisme a Catalunya. Mapa Nacional de l'Oferta i els Productes Turístics és un primer pas en aquest sentit. El seu objectiu és el de proporcionar una radiografia el més completa possible del turisme català, que serveixi d'instrument per a poder encarar les polítiques turístiques del futur.

Aquesta obra constitueix la resposta específica al compliment d'una de les accions del Pla Estratègic del Turisme a Catalunya (2005-2010), i ha estat encarregada pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya al grup de recerca ANTERRIT del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional, de la Universitat de Barcelona (UB). Amb la realització de l'Atles s'ha pretès integrar i territorialitzar l'oferta i els productes turístics del conjunt de Catalunya; disposar d'una visió integradora de les capacitats actuals i futures i de les mancances d'atractiu turístic d'un territori concret; i disposar d'una eina de gestió per identificar actuacions prioritàries i facilitar la coordinació i la col·laboració interadministrativa sectorial i intersectorial.

En definitiva, l'Atles desglossa de forma gràfica i didàctica el patrimoni i productes turístics del país, i ho lliga amb una anàlisi de l'oferta i la demanda turística, esdevenint una eina de recerca aplicada posada al servei del coneixement i de la innovació. L'obra és un instrument de gran utilitat per a les empreses i els establiments turístics, per a l'Administració pública, per a l'ampli ventall de professionals del sector, sobretot per al professorat i l'alumnat de les diverses especialitats turístiques, i, evidentment, per a tota la ciutadania en general.

Versió PDF Imprimeix
Col·labora amb Tribuna.cat
Si vols fer una aportació econòmica, emplena les següents dades, escull la quantitat econòmica que vols aportar i el mètode de pagament que prefereixis. Estem molt agraïts per la teva col·laboració.
COL·LABORA-HI
Indica publicitat